İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Kullanım Biçimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Görsel

Bu çalışma ilköğretim öğrencilerinin İnternet kullanım durumlarını farklı değişkenlerle birlikte açımlamayı, İnternet ile ilgili düşünce ve zihinsel benzetim alanlarını incelemeyi amaçlamıştır.

Çalışmanın katılımcıları Kırıkkale İlindeki 5 farklı İlköğretim okulunun 6. ve 7. sınıflarına devam eden 193 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmada veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen ve geçerlik güvenirlik çalışmaları yapılmış olan anket formu aracılığıyla elde edilmiştir.

Araştırma sonuçları arasında, katılımcıların, İnternet erişimine ayırdıkları sürenin, serbest okuma ve oyun oynama sürelerini azalttığı, sosyal iletişim ortamlarına dayalı arkadaşlıklar oluşturdukları, en çok fen ve matematik derslerine hazırlanmak için İnterneti kullandıkları ve İnternetin filtrelendirilmesi düşüncesine çekimser yaklaştıkları göze çarpmaktadır.

Ayrıca, çalışma kapsamında öğrencilerin İnternet kavramı ile ilgili ürettikleri nitel benzetim öğeleri tematik olarak gruplandırılmış ve incelenmiştir…

Yazının tamamınun pdf formatı için: http://yadi.sk/d/k0iGWGLo11Qgz (Yandex)

Yazan: Serkan ÇELİK
Kaynak: et-ad.net

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s