Eğitim Teknolojisi Neden Gereklidir?

  •     Eğitime olan talebin artması,
  •     Bilgi patlaması,
  •     İçeriğin karmaşık hale gelmesi,
  •     Bireysel farklılıkların önem kazanması,
  •     Öğretmen yetersizliği,
  •     Teknolojik gelişmeler,
  •     Verimin düşük olması

vb. pek çok neden günümüzde öğrenme-öğretme süreçlerinde eğitim teknolojisini gerekli kılmaktadır. Önceleri insan gücü, pek çok iş için araç-gereç ve teknolojiden çok daha yoğun olarak kullanılmaktaydı. Bunun sebebi ise; insan gücünün ucuz, teknolojinin ise pahalı olmasıydı. Bugün bu dengenin tersine dönmesiyle birlikte pek çok iş, teknoloji-yoğun bir hale gelmiş durumdadır. Ancak, bugün hala emek-yoğun niteliğini koruyan bir sektör varsa o da eğitimdir. Eğitim sisteminin girdileri arasında en kritik olanı finansal kaynaktır. Bu unsur direkt olarak eğitimin niteliğini ve niceliğini belirler. Bu yüzden verimi artırmak için, finansal kaynağı artırmak ve emek yoğun yapıdan, teknoloji-yoğun yapıya dönmek gerekir.

Şimdiye değin bu dönüşüm gerçekleşmediği için, eğitime olan talep arttıkça eğitim sisteminde görev alanların sayıca arttırılması yoluna gidilmiştir. Bu ise maliyeti arttırırken kaliteyi düşürmüştür. Bugün iş gücünün sürekli olarak pahalandığı düşünülürse, mevcut teknolojiyi ve verimi sabit tutmak koşulu ile bile, maliyet artışından kaçılamadığı gözlenebilir. Oysa diğer toplumsal faaliyetlerin verimi sürekli artacak, eğitim ise doğal olarak geri kalacaktır. Bugün teknoloji sürekli olarak ucuzlamaktadır ve ucuzlamayı da sürdürecektir. Bu yüzden eğitimdeki geri kalmışlıktan kurtulmak için eğitimde teknoloji yoğunluğunu arttırıp, emek-yoğunluğunu azaltmak gerekir.

Diğer sektörlerde de bu durum böyle olmuştur. Otomasyona geçilmiştir. Yani iş gücünün sıradan işlerden kurtarılarak yerini teknolojiye bırakması verimi artırmıştır. Çağdaş toplum gelmiş geçmiş toplumlarda en ileri düzeyde bir entelektüel teknolojiye sahip bulunmaktadır. Çağdaş insan teknolojiyi yaşamının en etken bir öğesi olarak hissetmektedir. Bilim ve teknoloji çağdaş kültürün en karakteristik niteliği maddi olanakları değiştirmekle kalmayıp bunun sonucu olarak değer değişmesine de yol açmaktadır. Böyle bir gelişim ve dönüşüm ortamında eğitime de bilimsel ve teknolojik bir nitelik kazandırma gereği ortadadır.

Çağdaş eğitim politikası, plan ve programları, örgütsel yapısı ile bilimsel esaslara dayanmadığı, uygulamalarında teknolojik olanaklardan yararlanmadığı sürece bugünün toplumsal ve bireysel gereksinimlerine gerekli biçimde yanıt veremez. Eğitim teknolojisinin, eğitimin verim etkililiğini artırmak suretiyle eğitim sistemlerine kısa dönemli yararları yanında, uzun dönemli yararları da bulunmaktadır. Bunlardan “eğitim hizmetlerini yaygınlaştırmak suretiyle, eğitimde fırsat eşitliğini artırma” konumuzla doğrudan ilgilidir. Bugün eğitim teknolojisinin beş temel alanda hızlı bir gelişme içinde olduğu gözlemlenmektedir:

1. Yeni teknolojik sistemler
2. Öğrenme – öğretme süreçleri
3. Program düzenleme yöntemleri
4. Eğitim ortamları
5. İnsan gücü

Eğitim teknolojisinin yukarıda özetlenen gelişim alanlarından her birine şimdiye kadar çok önemli araştırmalar yapılmış ve yapılmaktadır. Bir yönüyle eğitim kurumlarına, diğer yönüyle eğitim uygulamalarına dayanan eğitim teknolojisi biliminden gereği gibi yararlanabilmek için şimdiye kadar yapılan araştırmaların ötesinde yoğun bir araştırma gereksinimi bulunmaktadır.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s