Eğitim Teknolojisinin Amaçları

Görsel

Eğitim hizmetlerini daha geniş kitlelere götürmek
Öğretme – öğrenme süreçlerini daha verimli hale getirmek
Öğretme – öğrenme etkinliklerini bireyselleştirmek
Öğretme ve öğrenmeyle ilgili uygulama ve süreçleri düzenlemek
Eğitim ihtiyaçlarını ve imkanlarını bilimsel araştırma konusu yapmak
Eğitim kurumlarını uygulamalı hale dönüştürmek
Öğretim programlarında sürekliliği sağlamak
Eğitim personelinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak
Çevre faktörlerini düzenlemek ve kontrol etmek
Öğretme – öğrenme süreçlerini öğrenci yeteneklerine uyarlamak
Eğitimle ilgili sorunların çözümünde uygulamaya koymak
Eğitim teknolojisinde kullanılan araçlar

Eğitim aracı,öğrenme öğretme etkinlikleri sırasında öğrencinin öğrenmesi ve öğretmenin etken bir öğretim sağlayabilmesi için bilgilerin kavratılmasında, üzerinde gözlem ve araştırma yapmada kullanılan her türlü öğretme ve öğrenme yardımcılarına denmektedir.

Genel olarak araçlar; (Gelişim sırasına göre)

Kara Tahta -Tebeşir,
Kitap-Defter-Kalem,
Matbaa,
Model-Maket,
Resim-Slayt-Film,
Radyo , Tv- Video, Kamera
Öğretme Makineleri, Bilgisayarlar.
Bireysel Ve Kitlesel Otomasyon: ( İnteraktif Video, Disk, Cd, Hipercard, Telekonferans, Bültenboard,
E-Mail)
Ağ Sistemleri:( İnternet, İntranet, Network,Novell)
Telekomünikasyon : ( İletişim Sistemleri-Uydular)

ARAÇLARIN DUYU ORGANLARINA HİTAP ETME BİÇİMLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI

1.Görsel Araç ve Gereçler

A. Üç boyutlu materyaller; a- Numuneler , b-Modeller

Basılı materyaller ,
Yazı ve gösterim tahtası ,
Hareketsiz resimler,
Tepegöz ,
Slayt,
Soyut görsel semboller; 1. Grafikler, 2. Tablolar, 3. Şekiller, 4. Haritalar,

2.İşitsel Araçlar : Radyo , Teyp, plak ve kompakt disk

3.Görsel-İşitsel Araçlar :

Hareketli resimler ,
Televizyon ve Video Kamera
Bilgisayar. ( video CD )

ÖĞRETİM ARAÇ-GERECİNİN SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖZELLİKLER:

Öğrenci Özellikleri:Öğrencinin gelişim düzeyine ve ön bilgilerine uygun olması,
Öğretmen Özellikleri:Aracın öğretmen tarafından kullanılabilir olması,
Konu Alanının Özellikleri:Araç işlenen konu alanına uygun olması,
Öğretim Hedefleri:Araç ve materyallerin öğretim amaçlarına ulaşmaya yardım etmesi,
Öğrenci Sayısı : Araç ve materyalin seçiminde sınıftaki öğrenci sayısının da dikkate alınması,
Fiziki Koşullar:Kullanılacak araç ve gereçlerin seçiminde sınıfın fiziki şartlarının uygun olup olmadığının bilinmesi (piriz olmaya sınıfta televizyon, tepegöz ve slayttan yararlanılamaz)

GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇ KULLANIMINDA GENEL AMAÇLAR

Zamandan ve sözden tasarruf sağlarlar.
Belli bir fikrin göz önünde canlandırılmasına yararlar.
Karmaşık fikirleri basite indirgeyerek açıklarlar.
Fikir, işlem ve süreçlerin sırasını gösterirler.
Öğretimi canlı ve açık hale getirirler.
Öğrencilerin ilgi ve dikkatlerini arttırırlar.
Öğrenme arzusu ve etkililiği yaratırlar.
Öğrenilecek konu üzerinde pratik olanağı sağlarlar.
Öğretimi zenginleştirirler.

Araç kullanılmasının gereği ve önemi:

1- Öğretmen,konuşma yeteneğini geliştirmeli
2-Ders iyi bir şekilde planlanmalı,
3-Öğrenci ihtiyaçları,yetenek ve ilgileri değerlendirilmeli,
4-Öğrencilerin ilgisini dağıtan durumlar ortadan kaldırılmalı,
5-Birden fazla duyu organına hitap eden araç gereç kullanılmalı,düz anlatımdan kaçınılmalıdır.
6-Zor ve çok teknik olan öğretim araçları kullanılmamalıdır.

ARAÇ SEÇİLİRKEN

Kazandırılacak hedef davranışı oluşturabilir nitelikte mi?
Kendi içerisinde bir sıra izliyor mu?
Daha iyi kullanılmasına yardımcı yazılı bir rehber var mı?
İncelenen konuya anlamlı bir katkıda bulunabilir mi?
Öğrencileri daha iyi düşünmeye,eleştirici olmaya yöneltir mi?
İnsanlık ilişkilerini geliştirmede etkili olabilir mi?
Fiziksel durumu yeterli mi? Taşınabilir mi?
Yardımcı personel olmadan kullanılabilir mi?
Harcanacak zaman,çaba ve paraya değer mi?

EĞİTİM ARAÇLARININ ÖĞRETMENE SAĞLADIĞI YARARLAR

-Öğretmenin ders anlatmak için harcadığı zaman önemli ölçüde azalır,
-Tahta kullanımı ihtiyacı azalır,
-Daha kaliteli çizim,şekil ve grafiklere kolayca ulaşılabilir,
-Öğrencilerin bireysel niteliklerine uygun çok sayıda örnek, araçlar sayesinde sağlanır,

EĞİTİM ARAÇLARI KULLANIM İLKELERİ

Dikte ettirmez,izlettirir.
Öğretmenin yerini tutmaz,gücünü arttırır,yükünü azaltır.
Araçların birbirine üstünlüğü yoktur.
Eğitimi destekleyen bir unsurdur.
Değişik kullanılma yolları vardır.

ARAÇ KULLANMA YÖNTEM VE TEKNİĞİ

KULLANMADAN ÖNCE

Konuya, seviyeye, ortama ve bireye uygunluğu.
Etkileyeceği duyu organları.
Kullanılacağı zaman ve süre.
Ses mi, şekil mi önemli?
Bilişsel mi, duyuşsal amaç ve davranış mı yoksa beceri mi kazandıracak?

KULLANMA SIRASINDA

Aracı kim nasıl kullanacak?
Konu hakkında ön bilgi verilmesi.
Öğretmenin hareket tarzı ve dikkat edilecek konular.
Oluşturulacak gruplar.
Yardımcı araçların kullanılması ve sürecin izlenmesi.

KULLANDIKTAN SONRA

İçeriğin aktarılması.
Araç ve konu bağlantısı.
Sınıf tartışması.
Çalışma kağıtlarının doldurulması.
Aracın etki derecesi.

BİREYLERİN TEKNOLOJİK GELİŞMELERE BAKIŞ AÇILARI
Bazı kişiler;
Önemim azalır,
İşimi kaybederim,
Masraflı olur,
Görevlerime yenileri yüklenir,
Korkusu ile soğuk bakarlar.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s